Kamarádka knihovna - Logo zajistila firma artbox, www.artbox.cz

Kamarádka knihovna
ARCHIV 1. ROČNÍKU 2007

SKIP

3M

Výsledky ||Komise || Partneři || Hodnocení knihovnic s odstupem roku

Hodnocení knihovnic s odstupem roku

Přínosem bylo to, že se o nás psalo v místním tisku, tím jsme se některým rodičům zviditelnili... že se pak o něco zvýšil počet nových čtenářů a návštěvnost vůbec. Pan starosta nás dokonce přišel osobně navštívit a poděkovat nám. Slíbil také, že se zasadí o novou budovu knihovny, která je v plánu města už od r. 1955. Radost jsme měly i my knihovnice, protože jsme dostaly velkou odměnu.

Po Kamarádce knihovně se u nás změnilo úplně všechno. Soutěže se totiž naše knihovna účastnila těsně před stěhováním do nových prostor, které byly pro veřejnost otevřeny 3.1.2008.
Co se změnilo?
1. knihovna má vlastní webové stránky, jsme přihlášeni do soutěže BIBLIOWEB
2. máme nádherný nárůst čtenářů
3. obdrželi jsme nové PC
4. knihovna se více dostala do podvědomí občanů a představitelů města, soutěž jsme prezentovali ve školách, v místním tisku....
Pokud bude v letošním roce soutěž vyhlášena, určitě se budeme účastnit.
Vítáme jakýkoli nápad, jak knihovnu prezentovat.

... jaký vliv měla Kamarádka knihovna: chtěla jsem nejdříve napsat, že od vedení a města téměř žádný a vůbec, že se vlastně nic nezměnilo, ale čím více o tom přemýšlím, porovnávám čísla a jiné ukazatele, tak jsem zjistila, že nám a dětem vlastně dala dost.
1. Děti díky této soutěži dostaly sluchátka k počítačům (a ta jsou pořád ještě v pořádku). Dali jsme k nim poutače, že je vlastně vyhrály ony a děti to berou za své a sluchátka si šetří.
2. Děti měly ohromnou radost , jak jsme uspěly, a už čekají na další vysvědčení, která nám budou psát.
3. Počet akcí jsme nezvýšily, protože už to ani není moc v našich silách (děláme 2 prac. síly přes 300 akcí za rok),  ale přibývají nám návštěvníci na akcích, což je velice povzbuzující, a pořád se ptají , co ještě budeme dělat.
4. Děti prosily o další počítač, protože máme dost staré a špatné, dostaly jsme další, ale bohužel je nejslabší, co máme, ale máme o jeden více - méně náročné děti jsou spokojeny.
5. Služby jsme rozšířily o 4 půjčovní hodiny týdně.
6. Zřizovatel nám poděkoval za úspěch, kterého jsme dosáhly, ale jinak se jeho vztah příliš nezměnil.
A za 7.Snažíme se o daleko větší propagaci, než jsme dělaly dříve, naše úspěšné pořady dokumentujeme. Tady si myslím, že jsme měli dost vekou rezervu a díky Kamarádce jsme se "rozhoupali".

Ale stručně shrnuto. Dosáhla jsem toho nejlepšího, čeho jsem mohla. Již příští týden budeme mít konečný projekt na novou rekonstrukci celé knihovny, a to nejen stávajících prostor, ale také získáme ještě další prostory.
Nejedná se pouze o projekt rekonstrukce celé knihovny, ale také o nové vybavení a dokoupení věcí, které jsme nikdy neměly. Vše je sice závislé na grantu, ale když nezískáme peníze letos, bude náš zřizovatel žádat znovu... Do projektu jsem mohla zasahovat já sama a také si říci, co chci já, a své si mohly říci také naše děti. Jde totiž dělat spoustu věcí, ale když pomalu počítáte každý list papíru, pak je to těžké. Je také velmi těžké něco dělat, když nejsou peníze ani na vymalování, natož na něco jiného. Jen mě někdy mrzí, že někdo prostory na různé akce má a má i ty potřebné peníze na různé dílny či akce, ale neumí toho náležitě využít. I kdybychom peníze na grant nezískali, zúčastníme se naší Kamarádky zase a moc rádi, už jen kvůli dětem, ne kvůli tomu, abychom byli úspěšní...

1. díky Kamarádce knihovně jsme dostali do dětského oddělení ještě jeden počítač, třetí v pořadí, což nás a hlavně děti velmi těší :-) .
2. úspěch byl zaznamenán zřizovatelem, oznam o úspěchu se objevil i na www stránkách města, informoval místní tisk i televize. Odbor kultury navrhl přijetí na radnici a respondenti ankety spolu s autory vítězných prací dětské literární soutěže byli přijati na MěÚ v obřadní síni. Tato událost byla zapsána v kronice města, děti přijal pan místostarosta, město uspořádalo dětem raut...
P.S.: Na základě výsledku ankety, když byl uspořádán studijní výlet naší knihovny, jsme se byli (kromě jiných knihoven) ve vítězné tišnovské knihovně podívat...

Do Kamarádky jsme se přihlásily víceméně kvůli nařízení shora, necítily jsme se v žádném případě soutěžení schopné, ale abychom podpořily bojechtivou základnu, šly jsme do toho. Vysvědčení jsme nevyužily směrem ke zřizovateli. Pro nás vyplynulo to (otázka týkající se nabídky fondu nebyla vždy nejlepší), že je třeba dětem osobně pomáhat s výběrem literatury, ze je regály s kvanty knih neosloví... začaly jsme dělat více besed o literatuře pro různé skupiny dětí, začala jsem dělat jakési výběrové bibliografie podle témat (detektivky, pro holky, o zvířátkách), aby děti věděly na jaké autory se orientovat...

1. Níže uvedené změny související se soutěží Kamarádka knihovna ovlivnily pozitivně počet nově přihlášených dětských čtenářů
2. Na základě vyjádření dětí jsme dostali 2 nové počítače...
3. Změnili jsme naše služby - rozšířili jsme otevírací dobu odd. pro děti a mládež o 15 hodin týdně /po, út, čt a pá máme otevřeno již od 10,00 místo od 13,00 a otevřeli jsme i v so od 9,00 do 12,00/
4. Fond rozšiřujeme průběžně
5. Zlepšili jsme prostředí
    a/ nově jsme vybudovali místnost pro nejmenší čtenáře "Pohádkový svět", kde jsme soustředili pohádky, básničky a leporela a za peníze z grantového projektu "Mládež v akci" ji vyzdobíme evropskými pohádkovými motivy a dekoracemi
    b/ nově jsme vybudovali dětský koutek/hernu
6. Pořádáme několikanásobně více akcí pro děti
7. Vztah zřizovatele k nám se nezměnil

... u nás v ... knihovně se Kamarádka moc neprojevila. Tedy ne v bodech, které jste uvedla. Naše čtenáře totiž nejvíce potěšily získané ceny - pohyblivý Večerníček a hlavně dřevěný hlavolam s kovovou kuličkou, s tím tady hrají někdy i dospělí a děti ho milují. Jinak nárůst čtenářů je klasicky hlavně po besedách, zřizovatel byl možná sice pěkným umístěním potěšen, ale nové počítače nikde.

1. Soutěž Kamarádka knihovna počet našich čtenářů nijak neovlivnila. Počet čtenářů ovlivňují akce, které pořádáme pro školy.
2. Nové počítače jsme nedostali, ani je nemáme kam dát, ale snažíme se vyměňovat stávající za výkonnější.
3. Služby jsme nijak neměnili.
4. Fond jsme na základě soutěže nerozšiřovali, už byl rozšířen při nedávné "rekonstrukci" knihovny na celé 1. patro. Jinam už nemůžeme.
5. Prostředí zlepšujeme průběžně, podle ohlasů čtenářů se nám daří, chodí k nám rádi.
6. Akcí pořádáme pořád stejně, 1.-5. třídy ZŠ k nám chodí ve školním roce 3 - 5x, ostatní třídy min. 2x. Alespoň jedenkrát v roce se snažíme uspořádat setkání dětí s autorem dětských knih.
7. Vztah se zřizovatelem je stále dobrý.

Myslím, že všem pracovnicím dodala sebevědomí.

Hodnocení knihovnic v průběhu soutěže

Jak už jsme psaly, anketa se nám i dětem moc a moc líbila, děti si připadaly důležité, oceňovaly, že se mohou samostatně vyjádřit, že k tomu nepotřebují rodiče ani paní učitelku, aby vyjádřily to, co cítí...  A je dobré, že jsme jim tu možnost dali! Vysvědčení si braly samy a dobrovolně, nikdo nebyl do ničeho tlačen ani nucen, a ještě za svobodný názor byla malá odměna (kterou jim někteří návštěvníci z řad dospělých moc a moc záviděli a chodili k nám o ni "dyndat" ...) Souběžně u nás ... probíhala i anketa pro dospělé, s dětskými názory se v ní nepočítalo, byla příliš "dospělá"... Proto jsme Kamarádku knihovnu uvítaly jako vhodnou alternativu.  A  u hodnocení jsme se úžasně pobavily, zjistily jsme, jak jsou děti kreativní a bezprostřední - také naše známky např. z počítačů jasně ukázaly, co děti v knihovně chtějí zlepšit. Přání, aby se v knihovně mohlo více hlučet... zůstávají zatím opravdu jenom zbožným přáním. Kamarádku knihovnu hodnotíme velice kladně, názory dětí nám ukázaly, že knihovnu mají rády, rády u nás tráví volný čas, a to je určitě ta nejlepší známka ...

...těch dětí, které napsaly upřímně co si myslí, bylo málo. Byly děti, kterým se líbilo úplně všechno, některé chtěly, abychom vyhráli, tak dávaly jedničky, další zkoušely, co to udělá, když dají známky špatné a holčička, která přišla s upomínkou, byla naštvaná na všechno kolem sebe, ale nakonec usoudila, že pětky by asi nebyly pravdivé a dala trojky. Vzhledem k tomu, že většinou dopadly velmi špatně počítače, budeme se snažit to uplatnit "v boji" o nové počítače při jednání se starostou... Celkově si myslím, že to děti zaujalo, někteří se zajímají, zda už jsou výsledky.

Pokud bych se o soutěži Kamarádka knihovna měla vyjádřit pouze jednou holou větou, tak by to byla věta "Kamarádka byla skvělá".

Dětem se líbila hlavně možnost "ocejchovat" dospěláky, ale nemohu si stěžovat, mají na to nárok a navíc jejich známky byly moc pěkné...

...byl o vysvědčení velký zájem. Jako přílohu k němu jsme zpracovaly dotazník, ve kterém jsme se ptaly, jak jsou děti spokojené s výběrem knih a časopisů a které tituly jim chybí, zda jim vyhovuje půjčovní doba, kdy mají čas na akce knihovny (který den a hodinu) apod.  Na základě výsledků ankety jsme doplnily fond o některé chybějící tituly, rozšířila se půjčovní doba v pátek (bylo do 16.00 hod., teď je do 17.00 hod.) a víme, že děti mají nejvíc času na akce ve čtvrtek a pátek od 15.00 hod. Někteří kritizovali vybavení knihovny. Máme smůlu v tom, že se pro nás stále hledají nové prostory, protože máme drahý nájem. Proto se nekupuje žádné vybavení a vzhled pobočky udržujeme silou vůle. Díky dětem jsme ale docílily toho, že nám alespoň příští týden vymalují pobočku a možná koupí žaluzie na okna...

...nejzajímavější a nejvtipnější texty a také nejlepší obrázky jsme uveřejnili v Achátu (...měsíčník). A uvidíme, co s nimi podnikneme dál...

Je to samozřejmě můj subjektivní názor.Je to určitě dobrá soutěž... Co to dalo mně? Každopádně jsem s "holkama" udělala velkou "inventuru" a daly jsem si práci a sjednotily všechny aktivity. Dále jsme si udělala rozbor dětských čtenářů apod. a zamyslela jsem se nad dalšími aktivitami pro děti. Vysvědčení: výborná věc! Nebyla jsem překvapená reakcemi dětí. Ty jsou vesměs pozitivní pořád.Já jsem si zase vzala pro sebe ponaučení - do dětského oddělení patří vždycky mladá knihovnice, která je schopna správně reagovat na požadavky dětí, chování...  Dále děti hodnotily i prostředí knihovny. Mám tak další argument, pokud chci upravovat knihovny a není v tom shoda s vedením. Počítače-to je jasné. Co nejvíce, ani ne tak internet,ale zejména zábavné, ale i naučné CD-ROMy, hry apod. ... určitě z vysvědčení uděláme výstavu, nejprve ze všech a pak na pobočkách, které se zúčastnily.

...některé děti byly překvapené, že chceme oznámkovat, a jiné si zgustly! ... vysvědčení se chystáme vystavit přímo v knihovně, oskenovat na web a vzít si k srdci různé dovětky, připomínky a poznatky od dětí...

...dětem se líbilo, že také mohou známkovat a ne být jen známkovány. Některé si připadaly důležité a všem se samozřejmě líbily visačky na dveře. Mnoho jich knihovně přálo, aby vyhrála. Mně se akce také líbila... Pro nás vysvědčení nebyla jen součástí soutěže, ale snažili jsme se z odpovědí zjistit, co dětem chybí a co by bylo potřeba zlepšit, protože chceme, aby k nám děti chodily rády a cítily se tu dobře.

...v naší knihovně se Vysvědčení setkalo s velkým ohlasem zejména u čtenářů mladšího školního věku, zejména, když si děti mohly zkusit oznámkovat - stejně jako ve škole - výběr knih či knihovníka. Sem tam se u čtenářů kolem 14 - 15 let stalo, že schválně vyplnili vysvědčení hloupostmi, ale to byla spíše výjimka - kupodivu to byla děvčata. Nás samotné to vedlo k zamyšlení, co a jak by se mohlo zlepšit nebo zdokonalit, byl to prostě dobrý nápad. Také nás to inspirovalo k založení vlastního anketního dotazníku pro čtenáře, který jsme už rozšířili o více otázek zaměřených na výběr konkrétní literatury anebo oblíbenost určitého autora.

...tak u nás se  vysvědčení dětem moc líbilo... Jedna šikovná paní učitelka si jich vzala asi 120 do školy a druhý den si ještě přišla pro dalších 40, že je o to na škole obrovský zájem...
...udělali jsme si tu krásnou výstavu a naše paní ředitelka chce nejhezčí využít při přípravě projektu na rozšíření knihovny...

... ale naše děti napsaly opravdu to, co si myslí, a to, co by chtěly.

...také u nás se vysvědčení Kamarádka knihovna setkala s velkým ohlasem. Taktéž u nás dospívající čtenáři psali postřehy trošku přihlouplé, ale je omlouvá věk. Menší čtenáři se opravdu snažili a psali své poznatky od srdíčka.

...Takže Vám řeknou chyby a věci, s kterými vy můžete něco udělat a podle toho něco zlepšit.

Kamarádka knihovna byla dobrý nápad. Děti byly velice rády, že mohou psát někomu vysvědčení, obyčejně se jim to nestává, takže si pochvalovaly, že nás můžou známkovat. Některé nás chválily až moc, některé byly kritické, skoro všechny menší děti rády přidaly obrázky na druhou stranu vysvědčení. Docela se těším na to, až nám vysvědčení s obrázky vrátíte, ráda bych je vystavila u nás v oddělení.Také jsme se dozvěděli představy malých  čtenářů o knihovně, když ne přímo na vysvědčení, tak si s námi povídali, co by se jim u nás ještě líbilo. Nemyslím, že bychom vyhráli, ale akce je to moc hezká!

Také díky Kamarádce jsme ze starého skladu vybudovali klubovnu pro děti a my jsme si ji vyzdobili právě těmito vysvědčeními. Vysvědčení tudíž nezůstanou někde zapomenuta v krabici, kde by se na ně jen prášilo.  Díky Kamarádce se také některé děti přihlásily do knihovny.
Jen bych osobně posunula věk, 15 let je podle mě málo. Mám spoustu čtenářů, kteří, i když jsou různě po republice na škole, každý pátek odpoledne či v sobotu "přiběhnou" a ví, že jim právě tu "jejich" knížku půjčím nebo seženu. Nebo si jen tak přijdou popovídat. A někteří si "postěžovali", že oni by se také rádi zúčastnili, ale bohužel těch 15 let jim už není.
"Postěžovalo" si také mnoho dospělých, že se také nemohou zúčastnit soutěže, a tudíž nemohou získat visačku "Nerušit, čtu si!".

Výsledky soutěže:

Nejlepší dětská knihovna v České republice je v Tišnově nedaleko Brna

V celostátní soutěži Kamarádka knihovna byly oceněny nejen nejlepší dětské knihovny, ale i děti, které je v soutěži hodnotily.

Praha, Česká republika 1. 6.2007 - Kamarádka knihovna, první ročník celostátní soutěže dětských oddělení veřejných knihoven, už zná své vítěze. Ze 104 přihlášených postoupilo do finále jedenáct knihoven, z nichž odborná porota vybrala tři, které stanuly na stupních vítězů. První místo a titul Kamarádka knihovna, spolu s finanční odměnou od generálního partnera soutěže v hodnotě 30 tisíc korun, získala Městská knihovna Tišnov, druhé místo obsadila Městská knihovna Sedlčany, obdržela 20 tisíc korun, a na třetím místě skončila Městská knihovna Havířov, získala tak finanční částku 10 tisíc korun. Zvláštní ocenění si vysloužila knihovnice Marie Davidová z Městské knihovny v Nové Včelnici za mimořádně obětavou osobní práci s dětmi v obci.

Tisková zpráva ke stažení (.doc, 39 kB)
Fotogalerie z ocenění (Fotografovali Eva Hodíková a Jan Šilar)

Shrnutí výsledků

Do finále postoupily: Městská knihovna Nová Včelnice, Správa kulturních zařízení města - Městská knihovna Kamenice nad Lipou, Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou, Městská knihovna Tišnov, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Havířov, Městská knihovna Krnov, Městská knihovna Nová Paka, Městská knihovna Sedlčany, Městská knihovna Louny.

1. místo: Městská knihovna Tišnov

2. místo: Městská knihovna Sedlčany

3. místo: Městská knihovna Havířov

Zvláštní ocenění za mimořádně obětavou osobní práci s dětmi v obci:

Marie Davidová (Městská knihovna Nová Včelnice)

Vylosované autorky zajímavých komentářů k vysvědčením:

Aneta Václavíková (Kardašova Řečice)

Natálie Ryšánková (Krnov)

Michaela Šnajdarová (Uherského Hradiště)


Body přidělené za vysvědčení, která děti daly "své" knihovně přináší následující tabulka. Knihovny jsou zde rozděleny podle velikostních kategorií obcí. Vždy je zvýrazněna knihovna, která dodala nejvíce vysvědčení ve své kategorii. Bodové ohodnocení však není pouze za počet vysvědčení, nýbrž také za jejich "přidanou hodnotu", tedy to, jaké děti připojily komentáře, kresby či jiná vyjádření.

Bodové ohodnocení této "přidané hodnoty" provedli členové vedení Klubu dětských knihoven SKIP.

Hodnocení webových stránek 31 knihoven s nejlepšími výsledky v soutěži - tabulka

Hodnocení služeb knihovny dle elektronického dotazníku

tabulce přinášíme výsledky bodového hodnocení služeb a výkonů soutěžících knihoven podle údajů, které vyplnily v dotazníku (mnohé údaje byly ještě dále ověřovány). Jde o knihovny, které se umístily na 1. - 12. místě (34 - 22 bodů), pokud jde o výsledky dotazníkového šetření!!! (Knihovny jsou uvedeny v pořadí dle počtu bodů a dále vždy dle velikostních kategorií obce, tzn. že na stejném místě se umístily knihovny, které mají např. 28 bodů, jen jsou nejprve uvedeny knihovny z menších, a teprve pak z větších měst. Toto vnitřní pořadí nemá žádný význam, jde pouze o formální princip.)

1. sloupec je velikostní kategorie obce, ve 2. sloupci je název obce, v níž knihovna působí, ve 3. sloupci je uvedeno celkové bodové hodnocení dle dotazníku; v následujících sloupcích je bodové hodnocení jednotlivých parametrů.

 POZOR!

Nejde ještě o pořadí v soutěži!!! K uvedeným bodům za dotazníkové parametry se bude přičítat bodové hodnocení vysvědčení. Poté bude hodnocena kvalita webové stránky prvních 30-35 knihoven. Do celkového pořadí v soutěži tedy mohou ještě zasáhnout další knihovny!!! Přesto se v této chvíli již rýsují favoriti...

Tabulka záměrně neuvádí bodový přehled všech soutěžících knihoven. Knihovny, které získaly 21 - 8 bodů, se - pokud jde o dotazníkové šetření - umístily na 13. - 24. místě. Někdo musí být (a opravdu je) poslední, někdo předposlední. Nechceme však, aby tato zjištění vyvolala dojem, že tyto knihovny pracují špatně či dokonce nejhůře! Opak je pravdou. Všechny soutěžící knihovny pracují nepochybně výborně; vždyť jen ony se odvážily soutěžit! V nejhorším případě se jedná o velmi dobrý průměr těch, kteří se navíc jistě chtějí zlepšovat.

Nižší bodová ohodnocení proto nechceme zveřejňovat, pokud o to tyto knihovny samy nepožádají. Sdělíme je jim, případně - dají-li souhlas - je zveřejníme následně i v tabulce.

Několik poznámek:

Každé bodování výkonu je samozřejmě do určité míry zkreslené a nemůže být nikdy plně objektivní. Např. už jen velikostní kategorie měst: 1. kategorie = 1 - 500 obyvatel, 2. kategorie = 501 - 1000 obyvatel. Jeden obyvatel rozhodne o tom, že se knihovna ocitne ve vyšší kategorii a kritéria jejího bodování jsou přísnější! Ale někde se "řez" prostě musí udělat.

Jsou samozřejmě parametry, které neovlivní pracovnice oddělení pro děti: počet PC, objem přírůstku - tam záleží na finančních možnostech a rozhodnutí vedení či provozovatele knihovny. V některých knihovnách se dětem věnuje jeden člověk, v jiných více lidí, takže je možné udělat více práce, nabídnout více služeb...A tak bychom mohli pokračovat.

Porota se po prostudování dotazníku rozhodla přidělit bonusové body (najdete je v 6. sloupci pod názvem Bonus) těm knihovnám, kde počet registrovaných dětských čtenářů přesáhl 50% všech dětí v obci. Vůbec jsme nepředpokládali, že by něco takového mohlo nastat, snad s výjimkou nejmenších obcí. Protože však toto považuje porota za nezpochybnitelný a nejdůležitější výsledek dobré práce knihovny, přidělila všem knihovnám, které toho dosáhly, bonus 2 bodů navíc.

Naopak se porota rozhodla, že členství a aktivitu v KDK bude bodovat pouze škálou 0-2-3, aby byly méně znevýhodněny knihovny, které v KDK zapojeny nejsou.

Chceme, aby soutěž proběhla co nejspravedlivěji a aby z ní nezbyly žádné hořkosti či nejasnosti. Vysvětlíme opravdu vše, co dokážeme.

Jakékoliv dotazy a žádosti o vysvětlení adresujte prosím Zlatě Houškové zlata.houskova@nkp.cz

Soutěžní komise

  • Eva Sedláčková (předseda KDK SKIP)
  • Zlata Houšková (NK ČR, SKIP)
  • Vít Richter (SKIP)
  • Deirdre MacBean (firma 3M Česko)
  • Alena Vančurová (PR agentura)
  • Jiří Peterka (expert na webové stránky pro děti)
  • V dalších ročnících předpokládáme účast zástupce vítězné knihovny z předchozího kola.

Partneři soutěže

Generální partner:
firma 3M

3M

Záštitu nad soutěží převzalo:
Ministerstvo kultury ČR

MK ČR
Odborný garant soutěže:
Národní knihovna ČR
NK ČR

Hlavní mediální partner:

časopis ABC

28.05.2010